banner
šipka nahoru
ON-LINE KATALOG Dárky Jak nakupovat Obchodní podmínky Tech. info Reklamační řád Ochrana dat Kontakt NABÍZENÉ ZNAČKY
Zboží v akci
Osobní, 4x4, van, nákl.
- Celoroční pneu
- Letní pneu
- Zimní pneu
Ocelové disky
Hliníkové disky
Košík

Aktualizováno
18.6.2024   Zpět na hlavní stránku

logo

Bezpečný obchod
Platba při předání

Adresa provozovny v Olomouci:
Akční pneu
Jižní 296/118
779 00 Olomouc
areál OSBD
Adresa na mapě ZDE.
Barum
BFGoodrich
Bridgestone
Continental
Dayton
Debica
Dunlop
Eurotec
Firestone
Fulda
Gislaved
Goodyear
Hankook
Kleber
Kumho
Matador
Michelin
Mitas
Nokian
Pirelli
Sava
Semperit
Uniroyal
Yokohama

Reklamační řád

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními zákona a zákonem na ochranu spotřebitelů.
Reklamace jsou pečlivě vyřizovány s cílem maximální spokojenosti zákazníka.
  1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Nepřebírejte zboží, které bylo poškozeno při přepravě. Sepište s řidičem reklamační protokol a my vám ihned zašleme zboží nové.
  2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího nebo na e-mailové adrese prodávajícího.
  3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii objednávky (potvrzovací e-mail), doklad o zaplacení(kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky) a daňový doklad od zboží, jehož vady jsou reklamovány.
  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.
Zboží přebíráte v okamžiku podepsání přepravního protokolu a tím stvrzujete jeho zaplacení, řádné převzetí a bezvadný stav.
Nepřebírejte zboží, které bylo poškozeno při přepravě. Sepište s řidičem reklamační protokol a my vám ihned zašleme zboží nové. Na pozdější reklamace proto nemůžeme brát zřetel.

Záruční podmínky

ve smyslu zákona č. 509/1991 Sb. Občan. zák. a zákona č. 634/1992 Sb. o Ochr. spotřebitele.

Podmínky uplatnění reklamace

1. Za vadu nelze považovat změnu na zboží, která vznikla v záruční době v důsledku jeho použití, opotřebení, nesprávného použití, popř. nesprávného zásahu.
2. Kupující má právo reklamovat vady na zboží.
3. Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době, ta je 24 měsíců ode dne převzetí zboží. (§ 620 Obč. zák.).
4. Kupující uplatňuje reklamaci ihned po výskytu vady (§ 599 Obč. zák.).
5. Není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě (§ 590 Odč. zák.).
6. Kupující předkládá k reklamaci zboží zásadně čisté.

Místo a způsob uplatnění reklamace(§ 13 Zák. na ochr. spotř.)

1. Kupující uplatňuje reklamaci na adrese Ing.Richard Síla, Jižní 296/118, 77900 Olomouc. (§ 19, odst. 1. 2. Zák. na ochr. spotř.)
a) Zboží odešlete na naši adresu v pojištěné zásilce, zboží nezasílejte na dobírku.
2. Kupující prokazuje nákup prodejním dokladem.
3. Prodávající, nebo jím pověřený pracovník vypíše reklamační list (§ 19, odst. 2. Zák. na ochr. spotř.)
4. Prodávající, nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci
a) ihned b) ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (§ 19, odst. 3. Zák. na ochr. spotř.)
5. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu: jakou konkrétní vadu vytýká a o jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje (§ 19, odst. 2. Zák. na ochr. spotř.)

Rozsah uplatnění reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím. (§ 619 Obč. zákoníku).
2. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla sjednána nižší cena. (§ 619 Obč. zákoníku).
3. Prodávající posoudí, zda je reklamace:
a) oprávněná - vada je výrobního charakteru
b) neoprávněná - vada, nebo změna na zboží nemá souvislost s výrobní vadou.
4. Prodávající rozhodne, zda je vada:
a) ODSTRANITELNÁ - (§ 622 Obč. zák.): vadu lze odstranit bez zbytečného odkladu a jejím odstraněním neutrpí vlastnosti zboží.

kupující má právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.

prodávající

- je povinen: odstranit vadu bezplatně, řádně a včas,
- může: vyměnit zboží, nebo jeho vadnou součást pouze za předpokladu, že zboží nebylo ještě použito.

Způsob odborného odstranění vady závisí na rozhodnutí prodávajícího. Z vady odstranitelné se stává neodstranitelná za předpokladu, že na zboží se současně vyskytnou nejméně tři vady odstranitelné, bránící jeho řádnému užívání.

Vyskytne-li se stejná vada opakovaně po dvou opravách potřetí, má kupující právo

- na výměnu zboží
- na zrušení kupní smlouvy.

b) NEODSTRANITELNÁ - (§ 623 Obč. zákoníku): vadu nelze odstranit a brání řádnému užívání zboží (§ 623 Obč. zák.) především z funkčního hlediska.

Kupující má právo

- na výměnu zboží
- na zrušení kupní smlouvy.

Neodstranitelné vady (§ 623 Obč. zák.), které nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické):kupující má právo na přiměřenou slevu.

5. Prodávající vyřídí reklamaci (§ 19, odst. 3. Zák. na ochr. spotř.)
a) bez zbytečného odkladu
b) do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
c) delší lhůtě, na které se prodávající s kupujícím dohodl.

6. Kupující, který uplatnil některé z práv odpovědnosti za vady (výměnu zboží, zrušení kupní smlouvy, opravu, slevu), uplatnil svou vůli a je tímto projevem vázán. Nemůže tuto volbu měnit. (§ 622 obč. zák.)

7. Kupujícímu je stanovena záruční doba - v případě opravy ode dne uplatnění práva na odstranění vady do dne, kdy je povinen převzít reklamované zboží. (§ 627 Obč. zák.)

8. Kupujícímu, jehož reklamace se řeší výměnou za nové zboží, nebo při výměně součásti zboží začíná běžet záruční doba znovu ode dne převzetí nového zboží. (§ 627 Obč. zák.)